Swedish

  •     – Utifrån din professionella erfarenhet, vad har varit den största förändringen i hur undervisning bedrivs på grund av covid -19 pandemin?
  •     – Vad har vi lärt under omställningen?
  •     – Hur kan våra erfarenheter bidra till att i framtiden förbättra undervisnings och lärandemiljöer? (Som du ser det…)